REV söker en lantmätare

Allmänt

Riksförbundet Enskilda Vägar företräder de enskilda väghållarna i Sverige. Förbundet skall bl.a. verka för förståelse hos samhällets beslutsfattare för de enskilda vägarnas betydelse och genom utbildning och information av styrelsefunktionärer stötta de enskilda väghållarna i deras arbete. Förbundet har snart 12 000 medlemsorganisationer och är inne i ett expansivt skede. Vår erfarne lantmätare Per Nilsson avgår med pension vid årsskiftet och nu söker vi hans efterträdare.

 

REV ger stöd till medlemmarna genom rådgivning, utbildning, information samt tillhandahåller en försäkringslösning för dem, så att de kan förvalta sina vägar på bästa sätt. Våra tjänster kännetecknas av hög kompetens, korrekta råd och information, hög tillgänglighet samteffektiv lobbyverksamhet

 

Arbetsuppgifter

Du är lantmätare med erfarenhet från vägförrättningar. Du ska vara intresserad av frågor som rör enskild väghållning. Du ska vara vår expert gentemot omvärlden och mot våra medlemmar när det gäller lantmäteritekniska frågor. Du ska bevaka behovet av förändringar i lagstiftningen. Du driver och deltar i olika samarbetsprojekt med Lantmäteriet samt andra myndigheter och organisationer. Du kommer även att skriva artiklar i vår medlemstidning om lantmäteritekniska frågor. Du ska också föreläsa vid REV:s utbildningsprogram för styrelseledamöter och på olika seminarier runt om i landet där vårt deltagande efterfrågas. Sist men inte minst kommer du både individuellt och tillsammans med övrig personal och förtroendevalda att driva utvecklingsfrågor och information mot olika beslutsfattare. Arbetet är ibland förenat med resor i landet.

 

Personliga egenskaper

Du är resultatorienterad, engagerad, trygg och tydlig som person samt har en god förmåga att kommunicera och skapa förtroende såväl med intressenter som med kollegor internt. Du har en vilja och förmåga att delta i REV:s gemensamma verksamhetsutveckling likväl som att ansvara för utveckling av eget fackområde. Helt enkelt en god lagspelare som också är beredd att ta ett individuellt ansvar.

 

Kontakta oss

Frågor om tjänsten besvaras av förbundets kanslichef Anders Östberg, på tel. 0762 39 68 19 eller via e-post anders.ostberg@revriks.se eller också av förbundets ordförande Uno Jakobsson, på tel. 070 735 87 56 eller via e-post uno.jakobsson@revriks.se

Din ansökan med personligt brev och CV samt övriga handlingar som du vill åberopa skickar du till anders.ostberg@revriks.se eller Riksförbundet Enskilda Vägar, Riddargatan 35, 114 57 Stockholm senast den 10 augusti.

 

Övrig information

REVs kansli finns i fina lokaler på Riddargatan 35 på Östermalm i Stockholm. På vårt kansli finns kanslichef, kanslister, lantmätare och vägtekniker, sammanlagt 6 anställda.

 

Läs texten i pdf-format här

 

 

 


Publicerat: 2018-05-29