REV inbjudna till Transportstyrelsen

Tidigare i veckan blev REV inbjudna till Transportstyrelsen för att tillsammans med andra intressenter diskutera TRVs föreskrifter om Tävling med motordrivna fordon på väg som behöver revideras.

  Revideringen av föreskrifterna består av justeringar och hänvisningar till annan lagstiftning. Föreskrifterna behöver också kompletteras i form av allmänna råd. 

 

Inbjudna var även representanter från Länsstyrelsen, Trafikverket, Polismyndigheten, Classic Car Week, Power Big Meet, Svenska Bilsportförbundet samt ett antal kommuner.

 

  - Mötet var mycket givande och enskilda vägar var i fokus, säger Anders Lundell, som representerade Riksförbundet. Mötet diskuterade också vikten av att arrangörerna alltid söker tillstånd hos Länsstyrelsen så att de legala aspekterna hanteras korrekt. Det räcker t.ex. inte med att en enskild väghållare ger OK för ett rally på föreningens väg.

 

Nu kommer Transportstyrelsen att gå igenom inkomna synpunkter, utforma ett nytt förslag och skicka ut det på remiss i en vidare krets. REV bevakar det kommande arbetet

 


Publicerat: 2017-01-27