REV i samtal med ministern tillsammans med LRF

REV och LRF har tillsammans träffat statsrådet Tomas Eneroth idag för att närmare redogöra för det behov som föreligger för den enskilda väghållningen i landet och de förbättringar som enkelt kan göras för väghållarna. Detta skulle öka förutsättningarna för näringsverksamhet på landsbygden och därmed en levande landsbygd.

 

-  Både vi och LRF ser behoven för våra medlemmar att stärka de enskilda vägarna runt om i landet, säger REVs ordförande Uno Jakobsson. Att våra organisationer tillsammans träffar infrastrukturministern ökar möjligheterna till ett lyckat resultat för våra respektive medlemmar.

 

Palle Borgström, förbundsordförande LRF fyller i:

- Tomas Eneroth var väl påläst om de enskilda vägarnas behov och dess betydelse för relationen mellan stad och land. Däremot fick vi inga tydliga löften om förändringar.”  

 

Bland annat lyfts frågan om ökade årliga driftsbidrag för enskild väghållning samt speciellt stöd för broar som ska klara tyngre transporter.  


Publicerat: 2019-06-12