REV i möte med Lantmäteriet

Utöver rådgivning, kursverksamhet och försäkringsstöd till våra medlemmar är en grundpelare i REVs verksamhet att föra våra medlemmars talan gentemot myndigheter, politiker och andra makthavare. I veckan har vi bland annat träffat Lantmäteriet för att diskutera hur vi på bästa sätt kan bistå varandra för att förbättra situationen för REVs medlemsföreningar. Från LM kom utvecklingsjuristen Axel Berg samt verksamhetsutvecklaren Thomas Åberg. REV mötte upp med sin lantmätare, Per Nilsson, kanslichefen Anders Östberg och ordföranden Uno Jakobsson.

 

En av frågorna på agendan var den allt längre väntetiden vid förrättningar. Under senaste året har många inkommande samtal till kansliet handlat om en allt ökad frustration bland våra medlemsföreningar om den långa handläggningstiden på Lantmäteriet. Vägföreningar som vill göra omförrättningar kan få vänta över två år att få deras ärende klart. Vi lyfte frågan, visade upp några exempel bland våra medlemmar och Lantmäteriet bekräftar att arbetet med att förbättra deras rutiner fortsätter. Enligt lantmäteriets statistik var väntetiden på att handläggningen ska påbörjas ca 1 år och 5 månader för deras region nordväst och ca 10,5 månader för region sydöst.

 

REVs Lantmätare Per Nilsson la fram förslag till förbättringar i den handbok Lantmäteriets handläggare arbetar efter rörande våra frågor, Handbok AL (Anläggningslagen) som är lantmäteriets stöd till handläggarna av bl a vägförrättningar. Syftet med förslaget är att få in frågor viktiga för våra medlemmar redan i början av Lantmäteriets handläggning för att undvika misstag.

 

Utöver detta diskuterades även frågor rörande hur Lantmäteriet kan förbättra registrering och även utdrag från Fastighetsregistret, något som är viktigt vid medlemsföreningarnas årsstämmor. Andelstal och delägarförteckning är något som vägsamfälligheterna snabbt ska få tag i. Även våra gemensamma kurser och fortsatt givande dialog mellan REV och Lantmäteriet kom upp i samtalet.

 

Vi är nöjda och tacksamma att Lantmäteriet tar REVs synpunkter på allvar och att våra medlemsföreningars önskemål hamnar högt upp på myndighetens agenda.


Publicerat: 2016-09-16