REV föreslår ändringar till Justitiedepartementet

Justitiedepartementet har tagit fram förslag till nya lagen om tillfälligt undantag för att underlätta genomförandet av stämmor (2020:198). Då REV har fått många frågor från våra medlemsföreningar om hur de ska agera när det gäller sina årsmöten vill riksförbundet komma med förslag till departementet.

 

REV har i huvudsak två synpunkter som i korthet lyder så här:

 

1. Den rubricerade lagen bör med hänsyn till rådande förhållanden och den osäkerhet som finns vad gäller Coronavirusets fortsatta spridning förlängas till åtminstone 2021-12-31.

2. Det undantag som ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar erhållit vad gäller möjligheten till poströstning på stämma bör också ges samfällighetsföreningar.

 

Ni kan läsa förslaget i sin helhet här.


Publicerat: 2020-09-30