Remissyttrande av REV

REV har lämnat in remissvar på SOU 2017:64, Detaljplanekravet-Delbetänkande av översiktsplaneutredningen till Näringsdepartementet.

 

Riksförbundet är i grunden positiv till utredarens förslag. REV lyfter fram tre punkter, bland annat vikten av trafiksäkerhet.

 

Läs remissvaret SOU 2017:64 här


Publicerat: 2017-10-23