Planera långsiktigt för underhåll

En underhålls- och förnyelsefond är ett sätt för en vägförening att i förväg sätta av pengar i budgeten för framtida investeringar och kända, större utgifter. En sådan planering kan innehålla tidpunkter och kostnader för återkommande, större åtgärder inom föreningen. Exempel på det kan vara när vägen måste asfalteras om eller när samtliga lampor i vägbelysningen behöver bytas.

 

Läs vidare här


Publicerat: 2018-03-08