Om verklig huvudman

Bolagsverket har kommit ut med mer information om förändringarna kring regelverket gällande Verklig Huvudman.

 

Det visar sig att det i praktiken blir ganska få av REVs medlemsföreningar som blir berörda av kravet att anmäla verklig huvudman.

 

Från och med 1 december 2017 gäller de nya reglerna. En person kan enligt Bolagsverket anses kontrollera en samfällighetsförening på till exempelvis något av dessa sätt:


• ha mer än 25 procent av rösterna

• ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna

 

Det finns också andra omständigheter som gör att man kan ha en eller flera verkliga huvudmän, och beroende på till exempel ägarbyten i föreningens område kan det variera över tid.

 

Läs mer på Bolagsverkets hemsida om detaljerna.

- Om verklig huvudman i samfällighetsförening

- Så anmäler ni verklig huvudman

 


Publicerat: 2017-08-22