Nytt medlemssystem arcMember

Vi har bytt leverantör av medlemssystem och använder oss nu av arcMember. 

Se arcMember medlemsregister för mer info


Publicerat: 2015-10-15