Nysatsning på trafiksäkerhet

För att säkra en fortsatt god utveckling inom trafiksäkerhetsarbetet för att nå Nollvisionen bjöd Näringsdepartementet den 15 mars in berörda myndigheter och organisationer till ett seminarium i Stockholm. Från REV:s sida deltog Christer Ångström, Regionansvarig Öst.

 

Syftet med seminariet var att deltagarna skulle bidra med nya idéer och inspel som kommer att ingå i den kartläggning om framtida åtgärder som krävs för skapa en nytändning inom trafiksäkerhetsarbetet.

 

Från REV:s sida pekade vi på behovet av att arbetet med att öka säkerheten vid plankorsningarna utefter det lågtrafikerade vägnätet fortsätter. Även om olyckorna under 2015 visade på en kraftig nedgång så finns fortfarande 2014 års höga dödstal i färskt minne.

 

Under perioden fram till 15 april finns möjligheter till fortsatta inspel. REV kommer att utnyttja denna möjlighet för att lyfta frågan att få myndigheterna att även involvera det enskilda vägnätet i trafiksäkerhetsarbetet.

 

På Trafikverkets Resultatkonferens den 27 april kommer delar av detta arbete att redovisas.

 


Publicerat: 2016-04-04