Ny lag från och med 1 januari 2016 - Personalliggare vid större arbeten på era vägar

Från och med den 1 januari 2016 måste en personalliggare finnas på alla byggplatser. Om du är byggherre ska du anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket innan byggverksamheten påbörjas. Detta innebär att REVs medlemsföreningar blir berörda vid exempelvis större omläggningar av sina vägar. Undantag finns där kostnaderna för arbete och material uppgår till högst fyra prisbasbelopp (exklusive moms). Gällande belopp för 2016 uppgår till 177 200 kronor. Läs mer här


Publicerat: 2016-06-15