Möte med Trafikverkets generaldirektör

Konstruktivt möte med Trafikverkets GD

 

Tillsammans med regionansvarig för Norra Sverige, Mikael Näslund, och för Östra Sverige, Christer Ångström, träffade REV:s ordförande Uno Jakobsson igår Trafikverkets GD Lena Erixon och hennes medarbetare chefen för underhåll, Malin Holen.

 

- Vi hade bland andra frågor möjlighet att diskutera plogningsproblematiken, som ju varit en följetong och också nyligen uppmärksammats i REV-Bulletinen nr 4, berättar Uno Jakobsson som fortsätter; Lena Erixon lyssnade uppmärksammat på vår framställning och höll med om att det finns mer att göra för att saken ska få sin lösning. Efter en stunds diskussion och informationsutbyte om läget i olika delar av landet, framförallt Västerbottens inland och Jämtland, enades vi om ett fortsatt gemensamt arbete.

- Under januari 2019 kommer Trafikverket bjuda in bland andra REV till ett arbetsmöte för att dels titta på sådana områden i landet där plogningen fungerar väl, där TRV: s entreprenörer också hjälper de enskilda väghållarna, dels gå igenom mer noggrant var det inte fungerar och konstruktivt verka för att saken snarast får en bra och långsiktigt lösning.

- Ja, vi har ju ett gemensamt intresse av att väghållarna får goda möjligheter till en kostnadseffektiv och miljöriktig väghållning, avslutar Uno.

  

Igår hade även P4 Västerbotten ett inslag om just plogningsproblematiken. Läs mer och lyssna på inslaget via nedanstående länk:

 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=7109278


Publicerat: 2018-12-11