Mer pengar till enskild väghållning

REV har under våren arbetat hårt för att påverka politikerna att satsa mer resurser på enskild väghållning. Vi kan glädjande konstatera att vi nått fram i vårändringsbudgeten. Regeringen avsätter 122 miljoner kronor extra för att förbättra enskilda vägar och järnväg på landsbygd varav drygt hälften går direkt till enskilda vägar.


– Det handlar om att hela landet ska ha goda möjligheter för transporter, säger finansminister Magdalena Andersson (S). 
Enskilda vägar finns ju oftast i de mer glesbefolkade delarna av landet. Det handlar bland annat om att förbättra bärighet på broar, säger finansministern.

 

Inspektioner som Trafikverket gjort visar att det finns ett uppdämt behov av underhållsåtgärder för broar och färjelägen på de vägnät som får statsbidrag för enskild väghållning.

 

- Vi är mycket glada för detta, säger REVs ordförande Uno Jakobsson. 66 miljoner extra satsas nu främst på särskilda driftsåtgärder.

Men vi ser dessa pengar som ett första steg i rätt riktning. Nu fortsätter vårt arbete för att driftbidragen för enskild väghållning successivt höjs vidare.

 

 


Publicerat: 2019-04-12