Mark- och miljööverdomstolen anser ettårig uthyrning av bostad varaktig

Ett ettårigt avtal som sträcker sig över två stämmor är att anse som varaktigt.

En fastighetsägare hyrde ut sin komplementbostad mellan december 2015 till den 30 november 2016, en hyrestid som alltså är lika lång som den normala tiden mellan två årsstämmor. Styrelsen fattade då beslut om ändring av andelstalet, underrättade fastighetsägaren om detta och anmälde beslutet för införing i fastighetsregistret. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar nu att föreningens beslut om uttaxering varit riktigt.

 

Läs mer här.


Publicerat: 2017-09-01