Mark- och miljödomstolen upphävde beslut om städavgift

 

Mark- och miljödomstolen upphävde samfällighetens beslut om städavgift
Text: Advokat Håkan Weberyd, Optimus Advokatbyrå

 

Samfällighetsföreningen tillämpande en modell som innebar att om en medlem inte medverkade på städdagen fick medlemmen istället utföra en tilldelad underhållsuppgift eller annars betala en avgift på 500 kr till föreningens reparationsfond. Föreningens modell har nu underkänts av Mark- och miljödomstolen i ett färskt avgörande*.

 

Läs hela artikeln från Bulletinen nr 1 - 2017 här

 

 


Publicerat: 2017-03-10