Ljudinspelning på föreningsstämma tilläts inte

Ljudinspelning på föreningsstämma tilläts inte

 

Mark- och miljödomstolen på Vänersborgs Tingsrätt har avgjort ett mål (Mål F3352-15, 2016-01-19) där medlem klagat på att denne inte fick göra ljudinspelning om vad som sades på stämman. Medlemmen ville använda ljudinspelningen för att kontrollera att protokollet från mötet fördes på ett riktigt sätt. En ljudupptagning från årsstämman 2015 hade använts i ett annat mål i mark- och miljödomstolen. De hävdade också att ljudupptagning inte var olaglig enligt reglerna i brottsbalken eftersom det rörde sig om samtal som de själva deltog i.

 

Föreningen å sin sida menade att ljudinspelning på stämman skulle verka hämmande för medlemmarnas vilja att uttrycka sig på mötena samt att stämman själv har rätt att bestämma sina ordningsregler så länge dessa inte strider mot lag och föreningens stadgar. Stämmans majoritet beslöt därför att ljudupptagning inte fick ske på stämman.

 

Mark- och miljödomstolen konstaterade att ljudupptagning är en ordningsfråga och att föreningsstämman alltid kan ta beslut om hur mötena ska kunna genomföras i god ordning även om ordningsfrågan inte fanns upptagen på dagordningen. Även om ljudupptagningen i sig är laglig har stämman rätt att bestämma den ordning som ska gälla på stämman så länge detta inte strider mot lag eller föreningen stadga eftersom mötena inte är offentliga. Ett sådant beslut strider varken mot lagen om förvaltning av samfälligheter, annan lagstiftning eller i detta fall mot föreningens stadgar.


Publicerat: 2016-01-26