Kommunalt bidrag till enskild väghållning

REV enkät -

Kommunalt bidrag till enskild väghållning

Text: Per Nilsson Foto: Mostphotos

 

Många av REV:s medlemmar får statliga bidrag till sin väghållning från Trafikverket. Dessutom får en del kommunala bidrag. REV har ganska god kännedom om vilka som får statliga bidrag och hur dessa är utformade. Däremot är kännedomen om vilka som får kommunala bidrag och hur dessa är utformade sämre.

Läs hela artikeln från Bulletinen nr 1 - 2017 här

 


Publicerat: 2017-03-28