Kommun vitesförelade väghållare felaktigt - Mark- och miljödomstolen rättar till saken

Göteborgs kommun ansåg att det var en enskild väghållares sak att ta hand om ett dagvattenproblem i bostadsområdet. Föreningen bestred, men länsstyrelsen fastställde vitesföreläggandet om 75.000 kr. Först efter överklagande till Mark- och miljödomstolen fick föreningen gehör för sin rättmätiga kritik av handläggningen. Se domen här


Publicerat: 2016-03-15