Inträdesersättning i vägföreningar

Lantmäteriets nya anvisningar till 37-39§ anläggningslagen om inträdesersättning är nu klara. De finns i kapitel 3.4 i lantmäteriets värderingshandbok.

 

Läs här


Publicerat: 2015-12-17