Inspel med anledning av dialogen om den nationella planen

Då REV har blivit ombedda att komma med inspel vill vi påminna om det yttrande som ingavs för ett år sedan över remissen om inriktningsunderlaget. Skriften inges ånyo och den sammanfattar väl förbundets ståndpunkt.

 

REV känner oro över utvecklingen för anslagen till underhåll för väg samt det indikerade anslaget för enskilda vägar. Som vi uppfattar saken finns stor risk för att anslagen till ”särskild drift” kommer i strykklass de närmaste åren, vilket naturligtvis rimmar illa med det underhållsberg som finns, inte minst behovet av reinvesteringar i broar på det enskilda vägnätet som har statsbidrag.

 

Läs hela remissyttrandet här


Publicerat: 2017-02-23