Inga kommersiella kanaler i samfällighetsanläggningens kabel-tv!

En gemensamhetsanläggning för kabel-tv beslutade att ett teckna avtal med en kabel-tv-leverantör som innebar att ett antal kommersiella tv-kanaler skulle levereras till anläggningen och bekostas av samfällighetsföreningen. Så fick föreningen inte besluta enligt Mark- och miljööverdomstolen* som nu upphäver beslutet.

 

Föreningen förvaltade en centralantennanläggning i form av en gemensamhetsanläggning. Den skulle ta emot signaler utifrån och skicka dem vidare till föreningens medlemmar.

 

I och med att anläggningen byggts om för att ta emot kabel-tv från en kabel-tv-leverantör, vilket domstolen ansåg var okej, så beslöt föreningen att köpa in inte bara funktionen utan även ett antal kommersiella tv-kanaler. Om detta tyckte inte ett antal medlemmar i föreningen som klandrade beslutet. Både de som klandrat beslutet och domstolen tyckte att det inte vara förenligt med anläggningens ändamål att göra som föreningen hade gjort. Domstolen ansåg att det inte får köpas in mer än vad som är absolut nödvändigt för att anläggningen ska fungera. I beslutet tycks alltså ligga att det inte utan vidare får läggas mer än de betalningsfria kanalerna, därefter ska det vara upp till respektive medlem att teckna avtal i övrigt.

 

Det är inte känt när detta skrivs om domen överklagats till HD.

 

*Svea Hovrätt, Mark-och miljööverdomstolen, 2015-11-12, Mål nr F 290-15

 

Håkan Weberyd

Advokat, Optimus Advokatbyrå AB

 


Publicerat: 2015-11-19