Inför vintern - nya mallar för upphandling av snöröjning

Nya mallar för vinterunderhåll

 

Nu är det hög tid för vägföreningar att förbereda sig inför kommande snöröjning. På vår hemsida hittar du mycket information, bland annat flera mallar som hjälper er som vägförening.

Det finns nu två nya mallar för upphandling av vinterunderhåll att ta del av.

Logga in på Medlemssidor, under REV informationshäften & mallar / Väghållning & Trafikfrågor

 

 

Även Trafikverket har bra information till dig som enskild väghållare. Gå in på deras hemsida och läs mer:

 

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Enskilda-vagar/Underhall-av-enskild-vag/vinterunderhallsnorojning-av-enskild-vag/


Publicerat: 2019-09-05