Hur påverkar 74 tons fordon enskilda väghållare?

Riksdagens beslut i maj 2017 om att införa den nya bärighetsklassen BK4 för fordonskombinationer med en bruttovikt upp till 74 ton gäller på de statliga vägarna, som sköts av Trafikverket. Hur ska då en vägförening ställa sig till de nya förutsättningarna?

 

Till artikeln

 


Publicerat: 2017-12-18