Högre bidrag till enskilda vägar

Förbundets ordförande Uno Jakobsson har intervjuats i en bilaga till Svenska Dagbladet där han bland annat lyfte fram behovet av ökade bidrag till skötsel av broar. Bilagan publicerades den 24 mars.

Läs artikeln här


Publicerat: 2016-04-04