GDPR - Vad får ni spara i era register?

Nya Dataskyddsförordningen

GDPR heter den förordning som EU-parlamentet antog 2016. Den börjar gälla för alla EUs medlemsländer 25 maj 2018. I Sverige kallas denna förordning Dataskyddsförordningen. Ni bör som föreningen gå igenom vad ni har för personuppgifter lagrade och varför ni har dessa.

REV har sammanställt en informationsfolder som innehåller det viktigaste för dig som enskild väghållare att veta. Dessutom kan du ladda ned en blankett för samtycke som behövs.

 

Ni hittar detta efter er medlemsinloggning under

medlemssidor >

REV informationshäften & mallar >

Styrelsefrågor/förvaltning >

GDPR


Publicerat: 2018-03-06