Första plogningen

Vägen på bilden har plogats när första snön (10 cm) kom, och tyvärr var vägkroppen inte frusen då. Som tydligt syns ledde plogningen till att en stor del av slitlagergruset hamnade i dikesslänten till vänster i bilden. Grusytan måste vara frusen för att man ska kunna ploga utan att förstöra vägen.

 

Foto: Anders Lundell


Publicerat: 2017-11-27