Försäkringsnyheter

På förekommen anledning får REV härmed informera om att de medlemmar som har avloppspumpar måste försäkra dessa separat. Den egendomsförsäkring ni har genom medlemskapet i REV omfattar ej ersättning på grund av pumphaveri. Tilläggsförsäkring kan tecknas hos Svedea; kontakta Kaj Lamme på 08-790 03 50 alternativt kaj.lamme@svedea.se


Publicerat: 2015-09-04