Felaktig avisering från Skatteverket gällande Samfällighetsföreningsregistret.

På Lantmäteriets hemsida går de ut med följande nyhet:

 

Felaktig avisering från Skatteverket gällande Samfällighetsföreningsregistret.

 

Har ni fått en avisering från Skatteverket gällande Samfällighetsföreningsregistret?

Om ni inte har ett pågående ärende hos Samfällighetsföreningsregistret så kan ni bortse från den aviseringen.


Publicerat: 2019-10-21