Fel i lantmäteriförrättning

Text: Per Nilsson Foto:Mostphotos

 

De är inte ovanligt att medlemsföreningar kontaktar REV om hur man ska göra med fel som de upptäckt i sin lantmäteriförrättning. Det kan röra sig om att nya tomter avstyckats utan att anslutas till föreningens gemensamhetsanläggning, att andelstalen blivit felaktiga vid marköverföring mellan delägarfastigheter, att nya tomter tilldelats andelstal utan att föreningen varit inblandad och att frågan om inträdesersättning inte behandlats.

 

 

Läs hela artikeln här

 


Publicerat: 2017-03-29