Enklare hantering av registeranmälan på gång

Efter önskemål bland annat från REV så kommer så äntligen ett förslag som kan möjliggöra för samfällighetsföreningar att i framtiden själva uppdatera registeruppgifter elektroniskt. REV har i sitt remissvar som kan läsas - här – uttalat sig positivt om förslaget.


Publicerat: 2018-01-11