Enkät om kommunala bidrag till enskilda vägar

I Bulletinen 2017 nr 1 redovisade REV resultatet av en enkät som REV skickat ut till landets kommuner. Här hittar du mer material än som presenterades i Bulletinen.

Hela enkäten med frågor och svar, klicka här.

Sammanställning av bidrag per kommuninvånare och per kilometer väg enligt Trafikverkets nationella vägdatabas för alla kommuner som besvarat enkäten, klicka här.


Publicerat: 2017-02-20