Enkät inför valet

Inför valet har REV skickat ut en enkät till alla riksdagspartier som fått möjlighet att beskriva sin politik på området. Dessutom ställde vi speciellt frågor rörande de frågeställningar som REV driver för att åstadkomma ett bättre regelverk för väghållarna, vad vi kallar enklare förvaltning.

 

Läs REVs frågor och partiernas svar här


Publicerat: 2018-08-29