Djup oenighet inte skäl för extern ledamot i styrelsen

Länsstyrelsen beslöt om att det skulle tillsättas en extra ledamot i samfällighetsföreningens styrelse. Anledningen till detta var att det rådde djup oenighet mellan en medlem och föreningen.

 

Kammarrätten i Göteborg har nu upphävt länsstyrelsen beslut med motiveringen att det inte kunde anses vara styrkt att en extra ledamot, som alltså kan utses av länsstyrelsen med stöd av 31 § lag om förvaltning av samfälligheter, skulle leda till att oenigheten skulle upphöra. Kammarrätten konstaterade att det enda som tycks vara säkert är att ett sådant förordnande skulle förorsaka föreningen ytterligare betydande kostnader.

(Kammarrätten i Göteborg dom 2017-05-17, mål nr 6744-16)


Publicerat: 2017-05-23