Diken - vägens följeslagare

Artikel från senaste REV Bulletinen nr 2 - 2018

En av de allra viktigaste åtgärderna för att få en fungerande väg är att den är torr. Vatten är bra, men i vägen hör den inte hemma.
Vatten kan försämra bärigheten, orsaka halka, tjälskador och mycket mer. Det gäller att få bort vattnet från vägytan utan att det tränger ner i vägkroppen. Här kommer dikenas viktiga betydelse in.

Läs artikeln i sin helhet här


Publicerat: 2018-06-20