Delta i kommunal upphandling eller inte

Att delta i en kommunal upphandling eller inte?

Text: Maria Sigfridsdotter & Anders Lundell Foto: Anders Lundell

 

 

Ett bättre avlopp och tillgång till kommunalt vatten följs ofta av större byggrätter, förtätningar och attraktivare fastigheter, det är en del av vinsten för enskilda fastighetsägare. För vägföreningen kan detta innebära ökade krav på både framkomlighet och trafiksäkerhet samt högre belastning på befintliga vägar med ökat underhåll som följd. Dessutom kan det finnas krav på väghållaren som villkoras i detaljplanerna. Hur ska enskilda väghållare resonera och förhålla sig?

 

Läs hela artikeln i sin helhet här

 

 


Publicerat: 2017-03-29