Budgeten 2020: mer pengar till enskild väghållning

Regeringen presenterade idag, 18/9, budgeten för 2020. Här kan REV konstatera att regeringen hört förbundets budskap och fortsätter sin satsning på statsbidrag till enskild väghållning. Höjningen från vårbudgeten förlängs och utökas till 118 miljoner kronor per år under perioden 2020–2022.

-   Det är positivt med en fortsatt satsning på höjning av bidraget för särskild drift, säger REVs ordförande Uno Jakobsson. Men, behovet är enormt bland annat med tanke på de reinvesteringar som krävs för åtskilliga av de 4000 broarna på det statsbidragsberättigade enskilda vägnätet och de övriga förstärkningsåtgärder som krävs vid införandet av BK4.

 

-    REV kommer därför fortsätta agera för ett än högre anslag till kommande år, avslutar Uno Jakobsson.


Publicerat: 2019-09-18