Besök på Näringsdepartementet

Den 26 april 2016 besökte riksförbundet genom ordförande, Uno Jakobsson, och regionansvarig Öst, Christer Ångström, tillsammans med LRF:s näringspolitiska expert, Sofia Lindblad, Näringsdepartementet. Departementsekreteraren Stefan Zetterlind med medarbetare tog emot och lyssnade uppmärksamt på den gemensamma framställningen, som var en uppföljning av den begäran om lagändring vad gäller skador vid omledning av trafik som ingavs gemensamt förra året – läs skrivelsen här  . – Det var ett bra möte; det finns en erkänsla i regeringskansliet över det goda infrastrukturarbete som bedrivs av landets enskilda väghållare kommenterade REV:s ordförande Uno Jakobsson för månadsbrevets utsände. Sofia Lindblad lovordade den gemensamma auktionen och hoppas på resultat, som i slutändan också har praktisk betydelse för LRF:s medlemmar.


Publicerat: 2016-04-28