Att ta hand om sin bro på bästa sätt

Förebyggande underhåll och att regelbundet titta till sin bro är den avgjort bästa investeringen en vägförening som har en bro eller vägtrumma kan göra. Håller ni dessutom bron ren och torr överlag så är en maximal livslängd på bron inom räckhåll.

 

Det är huvudbudskapet i de informationshäften om broar som är framtagna av Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. Häftena är skrivna för vanliga, engagerade väghållare på en lekmannanivå. De är fyllda med matnyttig information där fokus ligger på praktiska tips och råd för brotyper som är vanliga på det enskilda vägnätet.

De tre informationshäftena har klara teman; Förvaltning, Upphandling och Inspektion. Alla tre är pedagogiska och innehåller allt från praktiska råd till mer konkreta uppmaningar. Det är råd och tips, förslag på länkar med mer information samt mallar och blanketter den enskilde väghållaren behöver för att sköta om sin bro på bästa sätt.

 

Författare: Per Maxstadh, broexpert på WSP


Publicerat: 2019-09-24