Almedalen 2018

Under årets Almedalsvecka har riksförbundet arbetat hårt för att sprida frågan om bättre villkor för enskilda väghållare. REV har träffat ministrar och politiker från samtliga riksdagspartier. Fokus har legat på frågan om enklare förvaltning, hur vägföreningarna själva kan ändra i andelstalen i sin samfällighet.

 

Utöver frågan om enklare förvaltning har vi bland annat pratat plogningsproblematiken, bidragsförordningen och tyngre transporter på det lågtrafikerade vägnätet. Andra frågeställningar har varit klimatförändringar, äganderätten, skogsnäringen och det enskilda vägnätet. Utöver politiker har REV träffat makthavare som Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och representanter från LRF och Sveriges Jordägarförbund.

Det viktigaste för förbundet har varit att föra fram våra medlemsföreningars frågor och problem i vardagen. Vi tycker att vi har fått gehör för våra frågor och har redan bokat in ett flertal möten med politikerna i höst. Arbetet för de enskilda väghållarna fortsätter!

 

Landsbygdsministerna Sven-Erik Bucht, själv engagerad väghållare, pratade gärna om REVs viktiga frågor

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

REV mötte flera politiker i Almedalen.

Fotona överst från vänster: Magnus Oskarsson, KD, Jessica Rosenkrantz, M,

Birger Lahti, V, Karin Svensson Smith, MP, Christoffer Karlsson, LUF, Jimmy Ståhl, SD, och

Helen Lindahl, C.

Sista fotot är från diskussioner med Lena Erixon generaldirektör Trafikverket.

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Publicerat: 2018-07-06