Ägarförteckningar, var vi vänder vi oss för att beställa dessa?

Vägföreningarna får nu vända sig till någon av återförsäljarna av information från fastighetsregistret som finns på Lantmäteriets hemsida, du når dem via länken här

 


Publicerat: 2017-06-27