Nyheter

 • Specialnummer av REV Bulletinen

  2018-12-13

  REV Bulletinen är en medlemstidning som fokuserar på hur engagerade väghållares vardag kan bli enklare. Tidningen är fullspäckad med intressanta artiklar om exempelvis plogningsproblematiken i Norrland, tips om fibernedläggning samt mycket annat.

 • Möte med Trafikverkets generaldirektör

  2018-12-11

  REVs ordförande Uno Jakobsson träffade Trafikverkets GD Lena Erixon igår och diskuterade framförallt plogningsproblematiken för enskilda väghållare i Norrland. 

   - Efter en stunds diskussion och informationsutbyte om läget i olika delar av landet, framförallt Västerbottens inland och Jämtland, enades vi om ett fortsatt gemensamt arbete, berättar Uno Jakobsson.

  Även P4 Västerbotten gjorde ett inslag om frågan, läs mer om mötet och intervjun. 

   

 • Anmäl er till förbundsstämman

  2018-12-10

  Den 23-24 mars 2019 är det återigen dags, förbundsstämma för Riksförbundet Enskilda Vägar. Denna gång kommer vi att vara i Halmstad, på Hotell Tylösand. Kom och träffa hundratals andra engagerade enskilda väghållare, lyssna på intressanta och aktuella föreläsningar samt var med och påverka riksförbundets årsmöte.

 • Ny skylt för vägföreningar

  2018-12-06

  REV erbjuder nu våra medlemsföreningar en möjlighet att köpa en vägskylt med föreningens namn. Skylten visar dessutom att föreningen har en trygghet i sitt medlemskap i Riksförbundet Enskilda Vägar.

 • Månadsbrev december 2018

  2018-12-04

  Nu är årets sista månadsbrev ute!

  Vi önskar alla en God Jul & ett Gott nytt år.

   

  Får du inte månadsbrevet idag? Som medlem loggar du in här på sidan och lägger till er e-postadress under "Mina sidor" och vidare till "Föreningens styrelse".

   

  Är du inte medlem, mejla till kansliet@revriks.se så lägger vi till din e-postadress i sändlistan.

   

  Läs månadsbrevet här

 • Tack alla kursdeltagare

  2018-11-26

  Så är årets kurser klara.

  Under 2018 har vi sammanlagt lockat 1327 deltagare vid 32 kurstillfällen.

  Tack till våra samarbetspartners Trafikverket och Lantmäteriet.

  Och ett speciellt tack till alla deltagare som bidrar till att våra kurser ständigt förbättras.
  Nu börjar arbetet med att planera kurserna för 2019.

 • Filmer om tryggare väghållning

  2018-11-23

  REV har det stora nöjet att ta vårt arbete för att förbättra och förenkla vardagen för alla enskilda väghållare till nästa nivå. Nu släpper vi de första filmerna där vi berättar och visar samt ger tips och råd hur ni på bästa sätt tar hand om er vägförening.

 • Höstens kurser i full gång

  2018-10-10

  Under hösten arrangerar REV kurser för enskilda väghållare. Kurs 1 som är en grundkurs håller vi tillsammans med Trafikverket och Lantmäteriet, Kurs 2 är en fördjupningskurs som vi själva arrangerar. Kurserna är på många orter redan fullbokade, gå in och anmäl er redan idag!

 • Öppet hus hösten 2018

  2018-09-24

  Klicka här för att se orterna vi besöker under hösten 2018.

  Kom och träffa REV och Trafikverket. Ställ frågor till experter inom enskild väghållning och lyssna på de senaste nyheterna.

  Anmäl er till kansliet@revriks.se

 • Månadsbrev september 2018

  2018-09-03

  Får du inte månadsbrevet idag? Som medlem loggar du in här på sidan och lägger till er e-postadress under "Mina sidor" och vidare till "Föreningens styrelse".

   

  Är du inte medlem, mejla till kansliet@revriks.se så lägger vi till din e-postadress i sändlistan.

   

  Läs månadsbrevet här

 • Enkät inför valet

  2018-08-29

  Inför valet har REV skickat ut en enkät till alla riksdagspartier som fått möjlighet att beskriva sin politik på området. Dessutom ställde vi speciellt frågor rörande de frågeställningar som REV driver för att åstadkomma ett bättre regelverk för väghållarna, vad vi kallar enklare förvaltning.

 • REV:s synpunkter på kostnadsberäkningen för årligt driftbidrag

  2018-08-09

  REV har svarat på Trafikverkets beräkningsmodell för årlig drift.

  Förbundets sammanfattande mening är att omläggningen av beräkningen av årligt driftbidrag har varit bra till förmån för ett transparant och likvärdigt system för den enskilda väghållningen i hela landet. Tillämpningen av modellen har enligt vår uppfattning fungerat väl.

  REV har dock ett förslag på justering, som är att göra om gränsen för klimatzon B och C, t.ex. genom att låta Särna och Idre med omnejder tillhöra zon C, alternativt att hela Älvdalens kommun förs över till zon C. En sådan ordning skulle ge de enskilda väghållarna i detta område en mer rättvisande beräkningsgrund för bidraget gällande snöplogningskostnader.

   

  Förbundets svar på ställda frågor framgår av här.

 • Stöd till enskilda vägar med anledning av bränderna 2018

  2018-08-06

  I dagarna har REV skickat in en skrivelse till regeringen angående vägföreningar som påverkats av sommarens skogsbränder.

   

   

 • Almedalen 2018

  2018-07-06

  Under årets Almedalsvecka har riksförbundet arbetat hårt för att sprida frågan om bättre villkor för enskilda väghållare. REV har träffat ministrar och politiker från samtliga riksdagspartier. Fokus har legat på frågan om enklare förvaltning, hur vägföreningarna själva kan ändra i andelstalen i sin samfällighet.

 • Aktuella domslut för vägföreningar

  2018-07-03

  Artikel från senaste REV Bulletinen nr 2 -2018

   

  Som styrelseledamot i en vägförening kan det vara bra att hålla ett litet öga på juridikens värld. I senaste REV Bulletinen tog vi hjälp av advokat Håkan Weberyd som gjorde ett urval ur aktuella domar som berör vägföreningar.

   

  Läs artikeln här.

 • REV i Almedalen

  2018-06-29

  Under Almedalsveckan kommer REV att vara på plats. Där kommer REV att strida för landets alla enskilda väghållare, fokus ligger på enklare ändring av andelstal. Läs mer här på hemsidan och följ oss på Facebook.

   

 • Vatten- och avrinningsfrågor

  2018-06-25

  Artikel från senaste REV Bulletinen nr 2 - 2018

   

  För att en väg skall ha en bra funktion och bärighet måste vatten hållas ifrån vägområdet. Men, det kan ibland vara både tekniskt och rättsligt svårt för väghållaren att lyckas med en god avrinning. I det följande ges några råd ur rättslig synpunkt vad man som väghållare har att tänka på i olika situationer.

   

  Läs hela artikeln här

 • Diken - vägens följeslagare

  2018-06-20

  Artikel från senaste REV Bulletinen nr 2 - 2018

  En av de allra viktigaste åtgärderna för att få en fungerande väg är att den är torr. Vatten är bra, men i vägen hör den inte hemma.
  Vatten kan försämra bärigheten, orsaka halka, tjälskador och mycket mer. Det gäller att få bort vattnet från vägytan utan att det tränger ner i vägkroppen. Här kommer dikenas viktiga betydelse in.

  Läs artikeln i sin helhet här

 • Vägar och klimat i riksdagen

  2018-06-08

  Torsdagen den 7 juni höll riksdagens Trafikutskott en öppen frågestund om anpassningar av vägar till ett förändrat klimat. REVs ordförande Uno Jakobsson var där som inbjuden expert. Han höll ett föredrag och fick även svara på ett antal frågor från riksdagsmännen. REV är glada över att våra högsta beslutsfattare inser vikten av landets alla enskilda väghållare, och hur utmaningarna ser ut i deras vardag.

   

  Ni hittar Unos föredrag 2:11:06 in i filmen.

   

  Klicka här

  För att se filmen krävs det att ni har Adobe Flash Player installerat https://get.adobe.com/se/flashplayer/

 • Månadsbrev juni

  2018-06-07

  Får du inte månadsbrevet idag? Som medlem loggar du in här på sidan och lägger till er e-postadress under "Mina sidor" och vidare till "Föreningens styrelse".

   

  Är du inte medlem, mejla till kansliet@revriks.se så lägger vi till din e-postadress i sändlistan.

   

  Läs månadsbrevet här

 • REV söker en lantmätare

  2018-05-29

  Riksförbundet Enskilda Vägar söker en lantmätare med erfarenhet från vägförrättningar. Den vi söker ska vara intresserad av frågor som rör enskild väghållning och ska vara REV:s expert till våra 12 000 medlemsföreningar när det gäller lantmäteritekniska frågor.

 • Information om GDPR

  2018-05-25

  Riksförbundet Enskilda Vägar arbetar för att ge bra service till sina medlemsföreningar. Medlemskapet i REV ligger på föreningsnivå, inte personnivå. För att verksamheten i REV ska fungera behöver förbundet namn och adressuppgifter till minst en person i styrelsen i respektive medlemsförening. REV lagrar personuppgifter för dessa personer i REVs medlemsregister och servrar.

   

  Läs mer om hur REV behandlar personuppgifter här.

 • Månadsbrev maj

  2018-05-07

  Får du inte månadsbrevet idag? Som medlem loggar du in här på sidan och lägger till er e-postadress under "Mina sidor" och vidare till "Föreningens styrelse".

   

  Är du inte medlem, mejla till kansliet@revriks.se så lägger vi till din e-postadress i sändlistan.

   

  Läs månadsbrevet här

 • Månadsbrev april

  2018-04-10

  Nu har månadsbrevet för april skickats ut till uppåt 10 000 prenumeranter som är engagerade inom väghållning.
  Hör av er till REV på kansliet@revriks.se för att komma med på sändlistan.

   

  Läs månadsbrevet här

 • Medlemsenkät visar på mycket stort reformbehov

  2018-03-23

  REV har under mars månad genomfört en medlemsenkät angående behovet av en reform för beslut om andelstal.

   

   

 • Planera långsiktigt för underhåll

  2018-03-08

  En underhålls- och förnyelsefond är ett sätt för en vägförening att i förväg sätta av pengar i budgeten för framtida investeringar och kända, större utgifter. En sådan planering kan innehålla tidpunkter och kostnader för återkommande, större åtgärder inom föreningen. Exempel på det kan vara när vägen måste asfalteras om eller när samtliga lampor i vägbelysningen behöver bytas.

   

  Läs vidare här

 • GDPR - Vad får ni spara i era register?

  2018-03-06

  Nya Dataskyddsförordningen

  GDPR heter den förordning som EU-parlamentet antog 2016. Den börjar gälla för alla EUs medlemsländer 25 maj 2018. I Sverige kallas denna förordning Dataskyddsförordningen. Ni bör som föreningen gå igenom vad ni har för personuppgifter lagrade och varför ni har dessa.

  REV har sammanställt en informationsfolder som innehåller det viktigaste för dig som enskild väghållare att veta. Dessutom kan du ladda ned en blankett för samtycke som behövs.

   

  Ni hittar detta efter er medlemsinloggning under

  medlemssidor >

  REV informationshäften & mallar >

  Styrelsefrågor/förvaltning >

  GDPR

   

 • Mars månadsbrev 2018

  2018-03-06

  Får du inte månadsbrevet idag? Som medlem loggar du in här på sidan och lägger till er e-postadress under "Mina sidor" och vidare till "Föreningens styrelse".

   

  Är du inte medlem, mejla till kansliet@revriks.se så lägger vi till din e-postadress i sändlistan.

   

  Läs månadsbrevet här

 • REVs förslag för enklare omförrättningar

  2018-03-02

  Den 28 februari lyssnade en grupp åhörare bestående av riksdagsmän från Civilutskottet och representanter från Lantmäteriet, LRF och SKL på REVs ordförande Uno Jakobsson som presenterade riksförbundets förslag på enklare förrättningar. Det blev ett lyckat anförande.

  Här träffar REV:s ordförande Uno Jakobsson och kanslichef Anders Östberg riksdagsmannen Lars Beckman (m) och Leif Nysmed (s)

   

  Klicka på rubriken för att komma till förslaget

 • REV 50 år

  2018-03-02

  I år fyller REV 50 år, något vi ska vara stolta över. I REV Bulletinen nr 1 - 2018 gör vi en tillbakablick tillsammans med Sven Ivarsson som är en av arkitekterna bakom förbundet.

   

  Läs artikeln här

 • Mark- och miljödomstol godkände vägförenings användning av asfaltkross

  2018-02-23

  En kommun i Hallands län förelade en vägförening att bland annat omgående upphöra med användning av asfaltkross på sin väg och att styrka att asfaltkrossen inte innehöll stenkolstjära. Vägföreningens överklagade beslutet till länsstyrelsen som gick på kommunens linje varför frågan hamnade på mark- och miljödomstolens bord att avgöra. Domstolen upphävde beslutet.

   

   

 • Välkomna på öppet hus (1)

  2018-02-13

  Läs vidare här 

   

 • Februari månadsbrev 2018

  2018-02-05

   

  Får du inte månadsbrevet idag? Som medlem loggar du in här på sidan och lägger till er e-postadress under "Mina sidor" och vidare till "Föreningens styrelse".

   

  Är du inte medlem, mejla till kansliet@revriks.se så lägger vi till din e-postadress i sändlistan.

   

  Läs månadsbrevet här

 • Enklare hantering av registeranmälan på gång

  2018-01-11

  Efter önskemål bland annat från REV så kommer så äntligen ett förslag som kan möjliggöra för samfällighetsföreningar att i framtiden själva uppdatera registeruppgifter elektroniskt. REV har i sitt remissvar som kan läsas - här – uttalat sig positivt om förslaget.

 • REV på årets Transportforum

  2018-01-11

  I januari varje år arrangerar VTI en mässa och samlingsplats för att informera om de senaste rönen inom infrastrukturfrågor samt samla makthavare, experter och andra intressenter inom området. REV är som vanligt på plats för att informera om enskild väghållning och bevaka våra medlemmars intressen.

   

  Här ser ni REVs regionansvariga Mikael Näslund, Christer Ångström och Lars Olin träffa bland andra infrastrukturminister Tomas Eneroth samt Trafikverkets Generaldirektör Lena Erixon.

   

    

 • Verklig huvudman

  2018-01-08

  Vi får för tillfället många frågor om ”Verklig huvudman”. Vi har därför samlat ihop svaren på de vanligaste frågorna som berör detta.

  Till exempel vad som är definitionen av en verklig huvudman.

   

  Läs vidare här

 • Halvtid i förbundets verksamhetsperiod

  2018-01-03

  Artikel från senaste REV Bulletinen, nr 4 - 2017