Årsmöte i Corona-tider

Årsmöte i Corona-tider

 

OBS: Uppdaterad 2 april

 

Myndigheternas särskilda föreskrifter ska givetvis följas.

Denna text beskriver endast hur ni kan agera om ni inte kan, eller

vill, genomföra er föreningsstämma i enlighet med era stadgar.

 

Läs mer i denna pdf, uppdaterad 2020-04-01


Publicerat: 2020-04-02