Stämmohandlingar 2019

Verksamhetsberättelse 2018-2019

 

Verksamhetsperioden omfattar den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2018.

 

Här hittar du enligt §6 i stadgarna verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen samt styrelsens förslag till budget.