Tider och schema

LÖRDAG 23 MARS 

 

09:30      Incheckning och registrering

10.20      För-bokad buss från Halmstad C till Hotell Tylösand

11:00      Alla hälsas välkomna av REVs ordförande Uno Jakobsson. 

11:10      Invigningstal av riksdagsledamot Anders Åkesson (c), vice           

               ordförande i Trafikutskottet 

11:3     Paneldebatt. Inbjudna riksdagsmän debatterar enklare

               förrättning. Moderator Lennart Sjögren 

12:15      Lunch 

13:40      Seminarier 

               Kaffe  

15:00       Seminarier 

16:30       Förbundsstämma 2019 

19:30       Välkomstdrink 

20:00       Middag med underhållning 

 

SÖNDAG 24 MARS 

 

09:00       Seminarier 

09:45       Kaffe  

10:15       Seminarier 

11.0      Avslutning: Tal av REVs ordförande 

 

 

Seminarier

 

Lördag, Pass 1 13.40 – 14.25

Anders Lundell

I

Vägskyltar

Lars Olin

Fiber

Karin Hammarlund

A

Domstolsprocessen

Bengt Johansson

K

Statligt bidrag

Johan Granlund

H

Beläggning

Lördag, Pass 2 15.00 – 15.45

Maria Sigfridsdotter

G

Område i förvandling

Leif Kronqvist

D

Grusvägar

Monica Lagerqvist-Nilsson

B

Andelstal

Håkan Weberyd

E

Styrelsens ansvar

Malin Ohlsson

J

Besvärliga människor

Söndag, Pass 1 09.00 – 09.45

Håkan Weberyd

E

Styrelsens ansvar

Maria Sigfridsdotter

G

Område i förvandling

Anders Lundell

I

Vägskyltar

Lars Olin

C

Fiber

Leif Kronqvist

D

Grusvägar

Söndag, Pass 2 10.15 – 10.55

Karin Hammarlund

A

Domstolsprocessen

Johan Granlund

H

Beläggning

Anders Lundell

F

Förenings ekonomi

Monica Lagerqvist-Nilsson

B

Andelstal