Seminarieprogram

Seminarier Förbundsstämman 2019 

 

 

Domstolsprocessen – I vilka situationer kan föreningen hamna i domstol. 

På seminariet reder vi ut vilka domstolar som finns i Sverige och i vilka fall föreningen skulle hamna i domstol. Vi går även igenom kortfattat hur en process går till. 

Karin Hammarlund, Lindhés Advokatbyrå 

 

Ändring av andelstal och inträdesersättning 

På seminariet redovisas de regler som finns för ändring av andelstal och ges tips om vad föreningen kan behöva tänka på.  Dessutom redovisas de nya anvisningar som Lantmäteriet tagit fram för att beräkna inträdesersättning då nya fastighetsägare vill ansluta sig till föreningens väg. 

Monica Lagerquist Nilsson, REV 

 

Fiber i en enskild väg – vad är viktigt? 

Vikten av att väghållaren bestämmer över sin väg och att vikten av att besiktiga och följa arbetet. Här går vi igenom flera viktiga punkter under föreningens arbete med fiber, bland annat avtal med markägaren, presentera ett innehåll om tidplaner, garantier och ersättning. Och glöm inte slutbesiktning samt ledningskartor. 

Lars Olin, REV regionansvarig Syd 

 

Vad krävs för att få statligt bidrag?

Trafikverket går igenom kraven som gäller, samt visar exempel för villkoren att få statligt bidrag för enskilda väghållare. Exempel på frågor som diskuteras under seminariet:

  • Villkor för statsbidrag
  • Bidragsmodellen
  • TRVs nya E-tjänstportal
  • Underhåll av enskild väg

Bengt Johansson, Trafikverket

 

Från potthål till salsgolv 

Hur ska vägföreningen på bästa sätt ta hand om sin grusväg? Vägslitage och nedbrytning, dräneringsproblem, hur ni bevarar slitlagret samt bästa dammbindningen är några av punkterna som behandlas.  

Leif Kronquist, vägingenjör 

 

Styrelsens ansvar ur ett juridiskt perspektiv 

På seminariet botaniseras kring regler och annat kopplat till styrelseansvaret, som exempel kan ges frågan om ansvarsfrihet, skyldighet att svara på frågor, ge ut handlingar med mera. 

Håkan Weberyd, Advokat Optimus Advokatbyrå 

 

Bokföring, moms och medlemsavgifter  

Ekonomin i en samfällighetsförening kan ofta göras enkel. Principer för bokföring och redovisning presenteras. Seminariet går också igenom reglerna för moms och hur indrivning via Kronofogden hanteras.  

Anders Lundell, REV 

    

Föreningsområde i förvandling 

Håller föreningens område på att förvandlas från fritidshusområde till villaområde? Hur kan,  
respektive får, föreningen engagera sig i processen? Vad kan man påverka och hur ska man agera till exempel i fråga om förtätning av området? 
 

Maria Sigfridsdotter, REV  

 

Fallstudie av beläggningsunderhåll på enskilt vägnät 

Strategi och taktiskt genomförande i Bäsna, Dalarna.  

Johan Granlund, expert vägteknik och vägunderhållsansvarig i Bäsna VS  

 

Vägskyltar - vilka regler gäller? 

Vissa skyltar får föreningen själv besluta om, men andra kräver myndighetsbeslut. Seminariet går igenom vad som gäller för till exempel hastighetsbegränsning, farthinder och varningsskyltar. 

Anders Lundell, vägingenjör REV 

 

Hantera besvärliga människor i din vägförening 

Har ni svårt att nå ut till alla era medlemmar, eller kommer de bara med klagomål fast ni tycker att ni informerat tillräckligt? Olika människor tolkar information olika, ofta beroende på deras personliga preferenser. Under detta seminarium visas hur ni bättre kan nå alla personlighetstyper och jobba för ett bättre samarbetsklimat inom föreningen. 

Malin Ohlsson, REV 

 

Tider

Lördag, Pass 1 13.40 – 14.25

Anders Lundell

I

Vägskyltar

Lars Olin

Fiber

Karin Hammarlund

A

Domstolsprocessen

Bengt Johansson

K

Statligt bidrag

Johan Granlund

H

Beläggning

Lördag, Pass 2 15.00 – 15.45

Maria Sigfridsdotter

G

Område i förvandling

Leif Kronqvist

D

Grusvägar

Monica Lagerqvist-Nilsson

B

Andelstal

Håkan Weberyd

E

Styrelsens ansvar

Malin Ohlsson

J

Besvärliga människor

Söndag, Pass 1 09.00 – 09.45

Håkan Weberyd

E

Styrelsens ansvar

Maria Sigfridsdotter

G

Område i förvandling

Anders Lundell

I

Vägskyltar

Leif Kronqvist

D

Grusvägar

 

 

 

Söndag, Pass 2 10.15 – 10.55

Karin Hammarlund

A

Domstolsprocessen

Johan Granlund

H

Beläggning

Anders Lundell

F

Förenings ekonomi

Monica Lagerqvist-Nilsson

B

Andelstal