Kontakt

 

 

REV hjälper dig som sitter i styrelsen i en vägförening som är medlem i REV.

Vänligen ha ert medlemsnummer tillgängligt vid all kontakt med REV. Medlemsnumret finner du på din faktura eller på baksidan av medlemstidningen REV Bulletinen.

 

Vi svarar i telefon mellan 09.00 - 12.00 samt 13.00 - 15.00 varje vardag förutom torsdagar då telefontiden är endast under förmiddagen. 

 

 

- Om du behöver hjälp med ert medlemskap i REV eller information om REV så kontakta:

 

Riksförbundet Enskilda Vägar   
Riddargatan 35

114 57  STOCKHOLM
Tel 08-20 27 50

kansliet@revriks.se

hitta hit

 

  

- Om du behöver hjälp med hur ni sköter er egen förening så kan ni vända er direkt till våra rådgivare:

 

Har du frågor som rör vägteknik, skyltning, bidrag, dikning, dagvatten, styrelsefrågor
kontakta Bengt Johansson, bengt.johansson@revriks.se 

 

Har du frågor som rör lantmäteriförrättningar, andelstal, stadgar, styrelsefrågor 
kontakta Monica Lagerqvist-Nilsson, monica.nilsson@revriks.se 

 

Har du frågor som rör förvaltningsfrågor eller ekonomi

kontakta Anders Lundell, anders.lundell@revriks.se 

 

Vill ni komma i kontakt med REVs jurister?
Kontakta kansliet för att erhålla ett ärendenummer, uppge alltid ert medlemsnummer.


Våra telefoner är ofta hårt belastade. Du kan även mejla in din fråga till kansliet@revriks.se ditt mejl hamnar hos lämplig expertis inom din frågeställning.