Kontakt

 

 

REV hjälper dig som sitter i styrelsen i en vägförening som är medlem i REV.

Vänligen ha ert medlemsnummer tillgängligt vid all kontakt med REV. Medlemsnumret finner du på din faktura eller på baksidan av medlemstidningen REV Bulletinen.

 

 

 

Riksförbundet Enskilda Vägar   
Riddargatan 35

114 57  STOCKHOLM
Tel 08-20 27 50

kansliet@revriks.se

hitta hit

 

 

 

Har du frågor som rör vägteknik, skyltning, bidrag, styrelsefrågor, dikning, dagvatten 
kontakta Anders Lundell, anders.lundell@revriks.se 08-20 27 62

 

Har du frågor som rör lantmäteriförrättningar, andelstal, stadgar, styrelsefrågor 
kontakta Monica Lagerqvist-Nilsson, monica.nilsson@revriks.se 08-20 27 64

 

Vill ni komma i kontakt med REVs jurister? Kontakta kansliet för att erhålla ett ärendenummer, uppge alltid ert medlemsnummer.


Våra telefoner är ofta hårt belastade. Du kan även mejla in din fråga till kansliet@revriks.se ditt mejl hamnar hos lämplig expertis inom din frågeställning.