Nyheter

 • Inbjudan till infrastrukturministern

  2019-03-19

  Tillsammans med LRF skickar REV en inbjudan till infrastrukturminister Tomas Eneroth för ett möte om villkoren för enskilda väghållare.

 • Dags för förbundsstämma

  2019-03-08

  Under helgen 23-24 mars håller vi till på Hotell Tylösand och pratar enskild väghållning. Precis som vanligt kommer de två dagarna vara fulla av intressanta möjligheter att som styrelsemedlem i någon av REVs medlemsföreningar förkovra sig i kunskap rörande enskild väghållning.

 • Inspel från REV till vårändringsbudgeten

  2019-02-27

  REV gör idag en framstöt till regeringen om bättre förutsättningar för de enskilda väghållarna med statsbidrag genom att föreslå en varaktig höjning av särskild drift-bidraget.

 • REV avbryter samarbete med Nordea

  2019-02-25

  REV har avslutat vårt samarbete rörande medlemslånen med Nordea.

  Istället har vi tagit fram information för att lyfta fram att en samfällighetsförening enkelt och till bra villkor kan lånefinansiera en del av en större investeringskostnad.

 • Plogningsfrågan i fortsatt fokus

  2019-01-31

  Under vintern har problemen med snöröjning på enskilda vägar varit ett fortsatt problem på många håll, främst i Norrland. Efter att REV har lyft frågan med både riksdagspolitiker och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon tog tillslut Trafikverket initiativ till ett möte med inblandade parter. REV var givetvis med och lyfte fram vägföreningarnas synpunkter.

 • Anmäl er till vårens kurser

  2019-01-22

  Nu är kursprogrammet för vårterminen 2019 klart.

  Både grundkursen Kurs 1 samt fortsättnings kursen Kurs 2.

   

  Anmäl er här.

 • Utvärdering av sommarens skogsbränder

  2019-01-09

  Släckningsarbetet vid sommarens stora skogsbränder i Dalarna, Gävleborg och Jämtland orsakade vägskador för sex miljoner kronor, enligt en utredning från Trafikverket. REV har under hösten varit delaktig i den utredningen då förbundet tidigt förstod att efterarbetet mest kommer att påverka de enskilda vägarna.

 • Vägföreningen och Alfrida

  2019-01-07

  Vi har många medlemsföreningar som drabbats av Alfridas framfart, och många kontaktar REV med främst frågor rörande försäkringen.