Kurser

 

Höstterminen 2019

 

Nu presenterar vi höstens kurser, och det med en hel del nyheter!

 

Bland annat har vi lyssnat på våra medlemsföreningar och utvecklat våra kurser. Vi har också döpt om kurserna för ett ge en bättre bild av vad de innehåller. Nyhet för i höst är bland annat att medlemmar betalar ett lägre pris samt att delen om lantmäteri är mer anpassat för styrelsemedlemmar i en vägsamfällighet och/eller vägförening. 

 

Kursavgifter:

Deltagare från våra medlemsföreningar: 720 kronor

Övriga deltagare: 950 kronor

(går man kurs och sedan blir medlem inom 3 månader får föreningen mellanskillnaden i rabatt på första medlemsavgiften)

 

I höst kommer Grundkurs i enskild väghållning (tidigare Kurs 1) se något annorlunda ut. Då Lantmäteriet valt att inte längre bidra med sin kunskap tillsammans med REV och Trafikverket kommer riksförbundets lantmätare Monica Lagerqvist-Nilsson vara med vid varje kurstillfälle. Denna kurs ger dig som styrelseledamot i en vägförening en bra grund att stå på i arbetet med din förening/samfällighet. Du får bland annat lära dig om förrättning, regelverk, grunderna i föreningskunskap, vägteknik samt TRVs bidrag.

 

 Grundkurs i enskild väghållning

 

Postort Starttid Plats Sista anmälningsdag

 

 

Fördjupningskurs i enskild väghållning fokuserar något mer på vägteknik samt juridiska frågeställningar som kan vara viktiga för dig som enskild väghållare. På denna kurs fördjupar vi oss i aktuella frågor samt har tid för diskussion bland deltagarna.

 

Fördjupningskurs i enskild väghållning

 

Postort Starttid Plats Sista anmälningsdag