Nyhetsbevakning

Dessa nyheter är hämtade från Meltwater

 • KS-nytt: Beslut om enskilda vägar och bostäder på Åkerö

  2017-05-23
  Kommunen ska skriva kontrakt med ett bolag som vill bygga bostäder vid Åkerö brofäste. Kommunstyrelsen har också fattat två beslut som rör...<br/><br/>för de enskilda vägar som kommunen ska fortsätta att sköta driften av. Kommunens erbjudande är att sköta enskilda vägar till fast boende om
 • Översvämning: Två enskilda vägar i Skellefteå stängs

  2017-05-19
  Två enskilda vägar i Skellefteå kommun har stängts av akut på grund av översvämning. Det är de enskilda vägarna 11459 mellan Övre Bäck och...<br/><br/>Två enskilda vägar i Skellefteå kommun har stängts av akut på grund av översvämning. Det är de enskilda vägarna 11459 mellan Övre Bäck och
 • Vägstenar renoveras

  2017-05-05
  Perstorp<br/><br/>sker helt ideellt som en studiecirkel och är inriktat på vägstenar utmed enskilda vägar. I Perstorps kommun finns tolv milstenar, två
 • Nu ska 74 ton tillåtas – i hela landet!

  2017-05-03
  Riksdagen beslutar om regeringens proposition godstrafikfrågor med en ny bärighetsklass för lastbilar, BK4, som tillåter lastbilar upp till...<br/><br/>debatten varnade Pettersson riksdagen för att lägga sig i trafiken på enskilda vägsträckor och att det inte är riksdagens uppgift att gå in
 • Nu ska regelkrånglet för fastigheter ses över

  2017-04-20
  Ett lättat regelverk kring nybildning och delning av fastigheter skulle kunna gynna både boende och jobb på landsbygden. Nu ser...<br/><br/>Just nu pågår ett doktorandprojekt vid Lantmäteriet som undersöker om reglerna som styr fastighetsindelningen är för begränsande. – I
 • Stormskadad väg oroar boende

  2017-04-15
  Decemberstormen gick hårt åt strandvägen i Ålabodarna. Fritidshusägaren Ingrid Ericsson är orolig inför sommaren som brukar innebära ökad...<br/><br/>upp inne på tomten i stället, säger hon. Strandvägen är en enskild väg som sköts av Ålabodarna-Sundvik vägförening. – Vägen ska lagas, men
 • Kommunen vill låta ön stå för underhåll av väg

  2017-04-15
  Tunga transporter på Näsuddsvägen på Utö har gjort att vägen är i skriande behov av underhåll. Haninge kommun vill att öns fastighetsägare...<br/><br/>från Näsuddens brygga fram till Stora landsvägen är idag en enskild väg vars underhåll tidigare sköttes av Södermanlands regemente P10. När
 • Samhällsbyggnadsnämndens förslag gällande under-håll av enskilda vägar och privata utfarter

  2017-04-03
  Privata utfarter i Tingsryds kommun har hittills omfattat även de vägar som är enskilda vägar utan statsbidrag. Samhällsbyggnadsnämndens...<br/><br/>Samhällsbyggnadsnämnden före-slår att Tingsryds kommun följer Trafikverkets och REVs (Riksförbundet Enskilda Vägar) definition av vad som är
 • Brist på snöröjning får konsekvenser för små vägföreningar

  2017-02-23
  Trafikverket tolerar inte längre att de som plogar de stora vägarna gör avstickare för att också röja bort snö från mindre, enskilda vägar....<br/><br/>Trafikverket tolerar inte längre att de som plogar de stora vägarna gör avstickare för att också röja bort snö från mindre, enskilda vägar.
 • Vännäs sparar in på snöröjning - P4 Västerbotten

  2017-02-10
  Vägföreningar som tidigare fått hjälp från Vännäs kommun med vinterväghållningen får nu klara sig på egen hand.<br/><br/>bor på landsbygden kontra tätorten när det gäller framkomlighet efter våra vägar. Enskilda vägar är inte bara vägar för de som bor där. Det