Nyhetsbevakning

Dessa nyheter är hämtade från Meltwater

 • Trafikverket kartlägger brändernas förödelse - Sydöstran

  2018-08-18
  Sommarens bränder och torka har slitit på både vägar och järnvägsspår. Nu får Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta reda på hur stor...<br/><br/>Nu ger regeringen i uppdrag till Trafikverket, Skogsstyrelsen och Riksförbundet enskilda vägar att kartlägga skadorna. – Det är viktigt att
 • Ansvaret för våra vägar behöver förtydligas

  2018-06-15
  SKL anser att ansvarsfördelningen för Sveriges vägar behöver förtydligas. Indragning av allmän väg får inte innebära en övervältring av...<br/><br/>tillämpas. – SKL delar inte i alla avseenden Trafikverkets tolkning av Väglagen när de omvandlar allmän väg till enskild väg. En översyn av
 • Så underhåller du din enskilda väg

  2018-04-08
  Diken, solbränna och justa trummor håller driftvägarna i gott skick. Dessa och en rad andra saker finns på vägexperten Mikael Näslunds...<br/><br/>på Riksförbundet enskilda vägar, REV. Vi bad Mikael Näslund, som är regionansvarig för norra Sverige på Riksförbundet enskilda vägar, att
 • Grusvägsprojekt beviljas fem miljoner kronor

  2018-04-06
  I Sverige finns det idag 10 000 mil grusväg och grusvägarna är en förutsättning för en levande landsbygd. Projektets mål är att leverera...<br/><br/>- och transportforskningsinstitut, samt branschorganisationerna Riksförbundet enskilda vägar och Maskinentreprenörerna. Projektaktörerna är
 • Trafikverket går i svaromål mot vinklat SVT-inslag

  2018-03-08
  SVT:s Rapport hävdade i ett inslag den 7 mars att Trafikverket kommer att överlåta ansvar och underhåll av 2000 mil väg till privata...<br/><br/>skriver Trafikverket, ska vägsystemet anpassas efter samhällets trafikbehov och överföring av en väg eller vägdel till en enskild väghållare
 • Bommar sätts upp vid korsning

  2018-03-05
  åraslöv Det saknas bommar vid plankorsningen i Åraslöv där en traktor med två släp kolliderade med ett Pågatåg i januari förra året.<br/><br/>tåget var framme. Grusgropsvägen som korsar järnvägen vid plankorsningen är en enskild väg, som i dag trafikeras av flera fordon. Enligt
 • Minskat statsbidrag försämrar vägarna

  2018-02-05
  Budgeten för regionen vägenheten har begränsats efter att statsbidraget har minskat. Det här påverkar regionens underhåll av enskilda vägar...<br/><br/>politiken som avgör vad skattepengarna ska gå till. Regionen äger inte enskilda vägar och har heller inget juridiskt ansvar då, så det blir
 • Trafik- och samhällsplaneringsnämnden antar Länstransportplan!

  2018-01-24
  På torsdag 25 januari antar Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland, Länsplan för regional transportinfrastruktur...<br/><br/>. Vidare kan nämnas att i den här nya Länstransportplanen höjs anslagen till enskilda vägar med 50 procent jämfört med den förra planen. -
 • Nu är sista ordet sagt. Tosteberga samhällighetsförening får inte gehör för sänkt hastighet på en enskild väg....

  2017-11-14
  Nu är sista ordet sagt. Tosteberga samhällighetsförening får inte gehör för sänkt hastighet på en enskild väg. Transportstyrelsen avslår...<br/><br/>i timmen gäller Bodavägen och länsstyrelsen inhämtade synpunkter både från Trafikverket och polisen inför sitt beslut. Båda instanserna
 • 2020 krävs avtal för skötsel av enskilda vägar

  2017-11-08
  Kommunen sköter de enskilda vägarna fram till den 31 december 2019. För att få fortsatt skötsel även därefter måste din by eller...<br/><br/>alla som äger en fastighet vid en enskild väg. Är du beroende av vägen så är du automatiskt delägare i den enskilda vägen. I nuläget är det