Medlemstidningen REV Bulletinen nr 3 ute nu

Publicerad den 14 september 2015

Nu är REV Bulletinen nr 3 ute

Ni som är medlemmar kan efter er inloggning läsa den som pdf under "medlemssidor"

 

Önskar ni ha fler prenumerationer av tidningen till er förening kostar det 80:-/prenumeration (4nr/år)

Icke medlemmar 150:- (4nr/år).

Månadsbrev augusti-september

Publicerad den 9 september 2015

För att läsa månadsbrevet klicka här

 

Får du inte månadsbrevet idag?
Mejla till oss - kansliet@revriks.se ange ditt medlemsnummer och/eller föreningensnamn så registrerar vi dig för kommande utskick.

 

 

Försäkringsnyheter

Publicerad den 4 september 2015

På förekommen anledning får REV härmed informera om att de medlemmar som har avloppspumpar måste försäkra dessa separat. Den egendomsförsäkring ni har genom medlemskapet i REV omfattar ej ersättning på grund av pumphaveri. Tilläggsförsäkring kan tecknas hos Svedea; kontakta Kaj Lamme på 08-790 03 50 alternativt kaj.lamme@svedea.se

Höstens kurser 2015 - dags att boka plats

Publicerad den 12 augusti 2015

Se höstens kursorter och boka dig på nedan länkar

 

Till kurs del 1 klicka här

 

Till kurs del 2 klicka här

 

Kursavgiften är 720:-/deltagare inkl moms.
Kursen är på kvällstid mellan kl 18:00 - ca 22:00,
enklare förtäring och kursdokumentation ingår,
avgift och tider gäller både kurs del I och del II 

 

 

 

 

Juni - juli månadsbrev

Publicerad den 4 juni 2015

Nu gör REV ett sommaruppehåll med månadsbreven. Vi önskar alla våra läsare en riktigt skön sommar!

 

Nästa månadsbrev kommer den 7 september

 

Läs månadsbrevet här

Skrivelse till Justitiedepartementet från REV och LRF

Publicerad den 4 juni 2015

Fråga om ansvar för omledning av trafik från allmän väg.

Intiativet stöds fullt ut också av Skogsindustrierna.

 

Läs skrivelsen här

Arbetet med de enskilda vägarna i Brandfältet

Publicerad den 20 april 2015

Här kommer en artikel om arbetet med vägarna i det stora Brandfältet i Västmanland.

Bra publicitet för statens stöd för de viktiga enskilda vägarna på Landsbyggden och dess utveckling!
Frank Rangsmo, Vägspecialist - Skogsstyrelsen

Se länk från Sala Allehanda:

 

http://salaallehanda.com/nyheter/nyheter/1.2931176-rustar-upp-efter-branden

Seminariematerial från Förbundsstämman 2015

Publicerad den 25 mars 2015

Åter igen vill vi tacka er alla som deltog på vår förbundsstämma 14-15 mars i Borås!

Det blev en mycket välbesökt stämma i år vilket vi alla på REV uppskattar.

 

Materialet från de seminarier som hölls under stämman finns nu att tillgå under fliken "Förbundsstämma 2015". Dessa når ni efter er medlemsinloggning.

 

 

 

 

Byanätsforum startades på REVs stämma i Borås. REV stödjer projektet med råd

Publicerad den 18 mars 2015

Nu startar vi Byanätsforum. Läs vidare här

 

Nyhet om Byanätsforum. Läs vidare här

Protokoll förbundsstämman 2015

Publicerad den 17 mars 2015

Protokollet finns nu att läsa vid fliken "Förbundsstämma 2015" och vidare till rubriken "Protokoll" efter er medlemsinloggning.

Nytt nummer ute nu av REV Bulletinen

Publicerad den 11 mars 2015

Ni som är medlemmar kan  även läsa REV Bulletinen via pdf efter er inloggning och vidare till rubriken "Bulletinen" under fliken "Medlemssidor".

 

Önskar ni en extra prenumeration till föreningen kostar det 80kr/år för 4 nr.

Icke medlemmar 150kr/år. Mejla till kansliet@revriks.se.

 

 

Stöd till väghållare i brandområdet

Publicerad den 6 mars 2015

Stöd till väghållare i brandområdet

 

Regeringen fortsätter det ansvarsfulla åtagandet för brandkatastrofen i Västmanland som inleddes av den förra regeringen. I en ny förordning kommer stöd att kunna ges till väghållare som får sin vägar skadade till följd av de uttransporter av brandskadat virke som nu planeras. REV:s ordförande Uno Jakobsson ger följande kommentar: ”Ett klokt agerande från regeringens sida, som förhoppningsvis kan bilda mönster vid framtida liknande katastrofer. Det behövs ett organiserat statligt stöd för bl.a. den enskilda väghållningen vid större bränder och andra katastrofer till följde av väder och vind”

 

Se regeringens pressmeddelande här

NYTT- REV informationshäfte - DAGVATTEN

Publicerad den 22 december 2014

Nu finns ytterligare ett nytt REV informationshäfte till förfogande för er medlemmar!


Dagvatten 
I detta häfte tar vi upp frågor kring hantering av dagvatten och dräneringsvatten.
I begreppet dagvatten innefattas såväl regnvatten, smältvatten och tillfälligt framträngande grundvatten.

 

Ni finner häftet under fliken "Medlemssidor" och vidare till rubriken "REV informationsthäften". Medlemsinloggning krävs.

December Månadsbrev

Publicerad den 1 december 2014

Då var årets sista månadsbrev här. Nästa nummer kommer den 2 februari 2015

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

 

December månadsbrev klicka här

Förbundsstämma 2015

Publicerad den 1 december 2014

Då var det dags för REV att hålla i förbundsstämma igen.

14-15 mars 2015 i Borås, Hotel Grand!
Läs mer om vår förbundsstämma här

 

 

 

Nytt REV info häfte upplagt under "Medlemssidor" -- "Hur hanterar man övergivna fordon"

Publicerad den 5 november 2014

Nu finns ytterligare ett häfte framtaget för er medlemmar. Denna gång rörande övergivna fordon.
Häftet heter "Hur hanterar man övergivna fordon?"
I häftet tas det upp hur ni i styrelsen kan lösa parkeringsproblem på föreningens vägar och hur ni kan få bort övergivna fordon som står uppställda på mark som föreningen äger eller förvaltar.

REVs kurser 2015

Publicerad den 17 september 2014

Nu har ni chansen att komma med önskemål om kursorter avseende 2015.

Mejla önskemål till kansliet@revriks.se märkt med "önskemål kursort" i ämnesraden.
Ange även vilken kurs ni önskar i orten, kurs del I eller kurs del II.

 

   

Kursbok del I             Kursbok del II

Kursen är på kvällstid mellan kl 18:00 - ca 22:00, kurslitteratur och fika ingår i priset 720kr/deltagare.

Seminarium - Omprövningsförrättning, LINKÖPING 25 november!

Publicerad den 16 september 2014

Omprövningsförrättning.  Seminarium i Linköping kring dokumentet
- Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv)

REV och Lantmäteriet har gemensamt tagit fram dokumentet - Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv), Detta är även kursmaterialet inför kvällen. Ni som är medlemmar når det efter er inloggning under "medlemssidor >informationshäften>Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv)". Läs gärna igenom häftet innan kurskvällen.

Materialet är framtaget för att omprövningsförrättningar ska kunna genomföras på ett enklare sätt, där föreningen själv bidrar med underlagsmaterial och hjälper lantmätaren med vissa moment i förrättningen.  Arbetsmodellen visar hur vissa typer av omprövningsförrättningar kan handläggas. 


Plats: Hotell Ekoxen hitta hit klicka här
Tid: Tisdagen den 25 november kl 18 00-21 30.
Kaffe/te och smörgås serveras i inledningen.
Kostnad: 395 kronor/deltagare

 

Tidigare har detta seminarium hållits i Skåne, Göteborg, Sundsvall och i Stockholmsområdet. Nu har turen kommit till Linköping!

 

BOKA DIG HÄR

 

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN

Nils Blohm

 

Månadsbrev augusti-september

Publicerad den 5 september 2014

Då var hösten här och tillsammans med den rullar REVs månadsbrev igång igen efter sommaruppehållet.

Månadsbrevet augusti - september

Våra kurser startar i oktober, skynda anmäl er på ort nära dig.
Anmälan görs enklast här via länken. http://www.revriks.se/kurser/
Klicka på orten du vill gå i för att göra din anmälan.


Vill ni få månadsbrevet direkt till er epost adress?
Mejla er epost till kansliet@revriks.se 
Ni som är medlemmar - ange ert medlemsnummer i mejlet!

 

Skogsbranden i Västmanland

Publicerad den 28 augusti 2014

Med anledning av den omfattande skogsbranden i början av augusti har regeringen bl.a. gett Trafikverket i uppdrag att snabbutreda skadorna på infrastrukturen i området. En betydande del av vägnätet som berörts är enskilt. Med anledning härav har regeringen särskilt pekat på att en dialog skall föras med REV i frågan. Riksförbundet efterlyser därför uppgifter från våra medlemmar som berörts av branden. Vänligen kontakta förbundet och vår vägtekniker
Leif Kronkvist på 08-20 27 50 eller leif.kronkvist@revriks.se och berätta om skadorna, reparationsbehoven och era erfarenheter av branden. Leif kommer därefter sammanställa inkomna uppgifter för att sedan delge Trafikverket och regeringen de enskilda väghållarnas uppgifter.

Finlandsmodellen

Publicerad den 3 juli 2014
Arbetet som rör Finlandsmodellen har fått en egen sida under fliken "Om REV"
Det kommer kontinuerligt att presenteras information om arbetet både här under nyheter och på egna sidan.
För att komma direkt till sidan klicka här

Höstens kurser 2014 - klara och bokningsbara!

Publicerad den 9 juni 2014

Nu är alla kursorter för hösten 2014 bokningsbara
vid fliken "Kurser"

 

Välkomna med er anmälan, klicka här!

 

Var som vanligt uppmärksam med att få en bekräftelse på er bokning!

Månadsbrev juni-juli

Publicerad den 2 juni 2014
Nu kommer REVs månadsbrev göra ett litet sommaruppehåll. Nästa månadsbrev kommer den 1 september.

Är ni fler i styrelsen som önskar månadsbrevet? Mejla e-post adresserna tillsammans med föreningens medlemsnummer/namn till kansliet@revriks.se så lägger vi till er
 

Finlandsmodellen - REV har efter besök i Finland givit in ytterligare underlag till Regeringen

Publicerad den 27 maj 2014

Läs här om besöket i Finland, hur förslaget till förenkling och förbättring för väghållarna kan ske och vad som händer om Finlandsmodellen inte genomförs, konsekvensanalys läs här

REV söker lantmätare

Publicerad den 31 mars 2014

För mer information om tjänsten läs vidare här

Enkätsvar på Finlandsmodellen

Publicerad den 28 februari 2014

Länk till enkätsvar, fritext på Finlandsmodellen klicka här

Länk till enkätsvar, statistik på Finlandsmodellen klicka här

REVs remissvar om föreslagna ändringar i Trafikförordningen m.f.l. förordningar

Publicerad den 13 januari 2014

REV Bulletinen nr 4 2013

Publicerad den 17 december 2013

 


REV Bulletinen nr 4, läs hela här

 

Är ni fler i föreningen som vill ha prenumerera? Mejla adresserna samt vilket medlemsnummer föreningen har till kansliet@revriks.se. Extra prenumerationer för medlemmar kostar 80 kr/år (icke medlemmar 150 kr/år) REV Bulletinen kommer ut fyra gånger per år.

REV byter försäkringsbolag

Publicerad den 12 december 2013

Förbundet har under hösten handlat upp en ny försäkringsgivare till vår medlemsförsäkring. Mer information kommer inom kort. Här finns en länk till pressmeddelandet från Svedea.

Pressmeddelandet från Svedea

Månadsbrev december

Publicerad den 4 december 2013

Är ni fler i styrelsen som vill ha månadsbrev? Mejla era mejladresser till kansliet@revriks.se så lägger vi till dem i vår sändlista.

Till månadsbrevet

Vårens kurser 2014

Publicerad den 2 december 2013

Nu är vårens alla kurser bokningsbara klicka på länken
nedan för boka in dig/er.

Välkommen med din anmälan!

Och som vanligt, var noga med att få en bekräftelse så att du ser att din bokning gått igenom.

Till bokningen

Kronofogdens handledning är uppdaterad

Publicerad den 2 december 2013

För några år sedan tog Kronofogden i samarbete med REV fram en handlednings – p.m. för sina handläggare, till förmån för en korrekt och rättsäker behandling av vägföreningarnas ansökan om verkställighet av debiteringslängder. Under 2013 så har denna promemoria, med biträde av REV, omarbetats och förtydligats i vissa avseenden. Därtill har också öppnats för en något smidigare hantering, bl.a. genom att det numera öppnas för att framläggandet av debiteringslängden på föreningsstämma, kan ske genom att finnas tillgänglig i ett dataprogram på en persondator, som finns i stämmolokalen. Framförallt vid stämmans beslut om en ändring i den uttaxering som styrelsen föreslagit är ju detta ett steg i riktning mot en enklare och smidigare hantering för de enskilda väghållarna!  Den nya promemorian finns att läsa här

REVs förslag "Finlandsmodellen" överlämnad till Regeringen

Publicerad den 18 november 2013

På bilden överlämnar REVs vice ordförande Mikael Näslund REVs hemställan till Justitiedepartementets Magnus Hermansson om att anläggningslagen ändras så att föreningarna själva ska kunna ändra andelstalen. Hemställan med två bilagor finns att läsa ovan.

 

NYTT informations häfte - Belysning - ny teknik!

Publicerad den 30 oktober 2013

Nytt informationshäfte kring belysning.
Belysningsanläggningar längs vägar ur ett ekonomiskt- och miljöperspektiv.
Vad gäller för ljuskällor armaturer och stolpar?

VARNING - Väghållare råkar för närvarande ut för "erbjudanden" från Nummerupplysningen.se

Publicerad den 9 oktober 2013

Väghållare råkar för närvarande ut för ”erbjudanden” från

Nummerupplysningen.se

Flera väghållare har på senare tid kontaktat REV och berättat att de har haft bekymmer med ett företag som heter Nummerupplysningen.se. Företaget skickar ut en förfrågan om uppdatering av kontaktuppgifter på Internet. Detta framstår som en enkel administrativ och kostnadsfri åtgärd men av det finstilta framgår att erbjudandet även omfattar andra tjänster som ej är kostnadsfria.


Genom undertecknandet förbinds föreningen att betala en viss kostnad för den av företaget erbjudna tjänsten. REV vill härmed göra er uppmärksamma på detta för att ni inte ska ådra er onödiga kostnader. Tjänsten erbjuds främst företag men Nummerupplysningen.se vänder sig uppenbarligen även till väghållare. Om av föreningen behörig firmatecknare skriver under kan det vara svårt att bestrida betalningsansvar. Dessutom är inte de konsumenträttsliga skyddsreglerna med ångertid tillämpliga när en samfällighetsförening inträder i ett avtalsförhållande.

 

Enligt REVs bestämda uppfattning finns det ingen rimlig anledning för en vägsamfällighet att svara på dylika förfrågningar eller ”erbjudanden”. Det avrådes således starkt från att teckna ett abonnemang med nummerupplysningen.se!

 

 

Remissyttrande; Förslag till länstransportplaner 2014-2025

Publicerad den 4 oktober 2013

Remissyttrande; Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Publicerad den 3 oktober 2013

Fyra nya REV informationshäften upplagda!

Publicerad den 17 september 2013

Nu finns fyra nya REV informationshäften! Ni når dem som vanligt under fliken "Medlemssidor" och under rubriken "REV informationshäften" efter er inloggning

 

   

REVs ordförande i intervju med Radio Gotland angående ansvar för vägar och färistar på Fårö

Publicerad den 13 september 2013

REV:s ordförande har intervjuats av Radio Gotland ang. frågan om ansvaret för vägar och färistar på Fårö, som belastas av mycket främmande trafik

 

Länk till intervjun

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5644412&play=4691762&playtype=Ljudklipp

 

 

REV har avgett yttrande över betänkandet - En enklare plan och bygglovsprocess

Publicerad den 30 augusti 2013

En enklare plan och bygglovsprocess, läs yttrandet i sin helhet här

Program att ladda ner för att kunna läsa våra publikationer

Publicerad den 16 augusti 2013

REVs månadsbrev och vissa informationshäften, mallar och checklistor presenteras i Pdf-filer.

För att ni ska kunna läsa dessa krävs det att ni har Adobe reader.

 

Klicka på nedan länk för att ladda hem programmet kostnadsfritt.

http://get.adobe.com/se/reader/

 

Glöm inte att boka in er till höstens kurser!

Publicerad den 14 augusti 2013

Höstens kursutbud finner ni under fliken "Kurser"

Här kan ni läsa om både kurs del I och kurs del II

 

Klicka på "Boka här"  så ser ni alla kursorter som är satta inför hösten.

 

Kurs del I har fått förnyat bildspelsmaterial.

Kurs del II har sedan vårterminen nu samma pris som kurs del I, 720 kr/pers.

 

Varmt välkomna med er bokning!

(ni behöver inte logga in er som medlemmar för att kunna genomföra er bokning!)

Juni månadsbrev

Publicerad den 14 juni 2013

Juni månadsbrev

Nu gör månadsbreven ett sommaruppehåll, nästa nummer kommer den 2 september

Utbildning Vägtekniker

Publicerad den 23 maj 2013

Sverige behöver vägtekniker!

Läs vidare om utbildningen här

 

Nu finns seminariernas bildspel upplagda under fliken "Förbundsstämma"

Publicerad den 6 maj 2013

Bildspelen som föreläsarna hade under deras seminarier finns nu upplagda under fliken Förbundsstämma 2013 och vidare till rubriken Seminarier 2013. Ni når dem efter er medlemsinloggning.

Enkäter till er medlemmar som har broar och/eller plankorsningar

Publicerad den 17 april 2013

Bäste REV medlem

 

Bro/broar

 

REV vill gärna få er förenings medverkan angående tillståndet för bro/broar längs ert vägnät. Skälet till detta är att vi gärna vill få ett samlat grepp över situationen för broarna och för att kunna använda materialet i vår dialog med beslutfattare. Vi vet av erfarenhet att det enskilda brobeståndet till stora delar är underdimesionerat för idag vanliga axel/boggi laster

 

Till enkäten för broar

Klicka här

 

 

Plankorsningar

 

 

Som tidigare informerats deltar REV i Gruppen för Nationell Samverkan. Gruppens arbete syftar till att minska antalet olyckor inom järnvägssystemet. En av flera olyckstyper är de som inträffar vid plankorsningar (korsning väg-järnväg). Av erfarenhet vet vi att många av dessa plankorsningar finns utefter det enskilda vägnätet.

 

REV önskar därför att med hjälp av er försöka få en bild över hur många av våra medlemmar som har sådana korsningar, hur de är utformade och hur de skötts av Trafikverket, TRV.

 

 

Till enkäten för plankorsningar

Klicka här

 Och självklart, om Ni inte har någon plankorsning eller bro/broar behöver inte besvara någon av dessa enkäter! 

Tack för er medverkan! 

 

Mars månadsbrev

Publicerad den 22 mars 2013

Mars månadsbrev

 

Vill ni att fler i styrelsen ska ha vårt månadsbrev? Mejla e-post adresserna till kansliet@revriks.se så lägger vi till dem i sändlistan.

 

Nästa månadsbrev mejlas ut den 8 april

 

Vårens kurser 2013

Publicerad den 30 januari 2013

REV kurserna börjar rulla igång i april så skynda boka er redan nu på ort nära dig. För att se de orter vi kommer att besöka under våren gå vidare till fliken "Kurser".

Kurserna är som vanligt på kvällstid mellan kl 18:00 - ca 22:00.

 

På kurs del II är det nytt pris, 720:- samma pris som för kurs del I.

 

 

Mejla oss gärna, kansliet@revriks.se, om önskemål på orter ni vill att vi besöker till hösten.

 

 

      

 

Kurs Del I                 Kurs Del II

Ny mall och ny checklista under medlemssidor!

Publicerad den 29 januari 2013

Nu finns en ny mall och en ny checklista att tillgå för er medlemmar under fliken "Medlemssidor". Vi tar tacksamt emot tips på nya informationshäften, checklistor och mallar från er medlemmar. Mejla oss på kansliet@revriks.se.

 

  

"Betalningspåminnelse till medlem som inte betalar i tid" 
Ligger under rubriken "Mallar"

 

"Funktionärers arbetsuppgifter i en förening"

 Ligger under rubriken "Checklistor"

 

December månadsbrev

Publicerad den 3 december 2012

Ni finner även månadsbrevet samt tidigare utgivna under fliken "Medlemssidor".

 

Klicka här för att läsa decembers månadsbrev

Protokoll - extra stämman

Publicerad den 23 november 2012

Näringsdepartementet svarar på skrivelsen från REV, TRV och SKL - tar upp frågeställningen i infraproppen

Publicerad den 15 oktober 2012

7.1.3 Väghållaransvar

 

Sveriges vägnät består av allmänna vägar, gator och enskilda vägar. De allmänna vägarna är statliga eller kommunala. Det statliga vägnätet omfattar knappt 10 000 mil, de allmänna vägar och gator som kommunerna förvaltar drygt 4 000 mil och det enskilda vägnätet med statsbidrag drygt 7 000 mil. Därutöver finns ett mycket stort antal enskilda vägar utan statsbidrag (cirka 36 000 mil), de flesta så kallade skogsbilvägar. Frågan om ansvarsfördelningen när det gäller vägnätet mellan stat, kommun och enskilda har aktualiserats bl.a. i Trafikverksutredningens

betänkande Effektiva transporter och samhällsbyggande – en ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg (SOU 2009:3). Trafikverket bedriver i samråd med Riksförbundet Enskilda Vägar och Sveriges Kommuner och Landsting ett arbete när det gäller väghållaransvaret. Bland annat har en gemensam målbild diskuterats när det gäller ansvarsfördelningen, med inriktningen att få en mer ändamålsenlig fördelning av väghållaransvaret vilket skulle kunna leda till effektivare och rationellare väghållning.
Prop. 2012/13:25 88
Successiva förändringar i samhället såsom befolkningsförändringar, bosättningsmönster, företagsetableringar och lokalisering av olika servicefunktioner påverkar användningen av vägnätet. Det leder till förändrade krav på vägnätets utformning och funktionalitet. Det finns
därför behov av att successivt ompröva ansvarsfördelningen mellan berörda väghållare. Regeringen ser positivt på samarbetet mellan berörda aktörer och anser att det bör fortsätta. Det kan också på sikt finnas behov av att se över och justera delar av regelverket.

REV tillskriver näringsdepartementet tillsammans med TRV och SKL

Publicerad den 1 oktober 2012

Gemensamt brev från REV, Trafikverket och SKL till näringsdepartementet om översyn väghållaransvar.

 

Läs brevet här

Månadsbrev oktober

Publicerad den 1 oktober 2012

Här kommer månadsbrevet för oktober

För att du ska kunna läsa månadsbrevet krävs det att du har Adobe Reader

Ladda ner det via denna länk http://get.adobe.com/se/reader/?promoid=DAFYK

 

REV svarar på remiss om Landsbygdsprogrammet

Publicerad den 17 september 2012

REV anordnar ytterligare ett seminarium angående omprövningsförrättningar. Nu i Skåne!

Publicerad den 30 augusti 2012

Vi använder dokumentet "Arbetsgång lantmäteriförrättning sett ur föreningens perspektiv" som utgångspunkt för seminariet. Dokumentet finns på REVs hemsida under REV informationshäften under fliken "Medlemssidor". Då når dokumentet efter er inloggning.

 

Tid: Lördagen den 17 november kl 10:00 - 13:00

Plats: Kulturhuset, Järnvägsgatan 23 Hässleholm

Kostnad: 295:- inkl moms (fika med smörgås ingår)

Seminarieledare: Nils Blohm, REVs lantmätare

 

Mejla in din anmälan till kansliet@revriks.se. Max 15 deltagare, först till kvarn!

Märk din anmälan med "Seminarium REV" i ämnesraden. Skriv namn, fakturaadress samt telefonnummer i er anmälan.

Seminariet kommer även att anordnas under REVs förbundsstämma 9-10 mars i Borås.

 

Examensarbete vägsamfälligheter

Publicerad den 12 juli 2012

Här presenteras Thyra Larssons examensarbete på vägsamfälligheter.

 

Examensarbete vägsamfälligheter

Juni månadsbrev

Publicerad den 4 juni 2012

Här finner du maj numret av REVs månadsbrev.

 

Vill du få det direkt i din mejlbox? Anmäl dig då till det automatiska utskicket till oss på kansliet@revriks.se

 

Månadsbrevet juni 2012

Förenklade regler för omprövning av andelstal

Publicerad den 14 maj 2012

Förbundets lantmätare, Nils Blohm, har tillsammans med Uno Jakobsson, upprättat ett förslag till förenklade regler för hanteringen av andelstal för väghållare som bildats genom en lantmäteriförrättning. Den stora majoriteten av alla föreningar har ett skriande behov av att ompröva och förnya andelstalen för de i väghållningen deltagande fastigheterna. Genom förslaget ges föreningarna själva makten över andelstalen. I detta forum har tidigare berättats om hur enkelt våra vänner i Finland har det när det gäller andelstalen i sina vägföreningar och det förslag som nu tagits fram har inspirerats av den finska modellen, men därtill anpassats till det svenska regelverket.

 

Läs hela här

REVs förslag till förenklade regler för väghållarna

Publicerad den 11 maj 2012

Förbundets lantmätare, Nils Blohm, har tillsammans med Uno Jakobsson, upprättat ett förslag till förenklade regler för hanteringen av andelstal för väghållare som bildats genom en lantmäteriförrättning. Den stora majoriteten av alla föreningar har ett skriande behov av att ompröva och förnya andelstalen för de i väghållningen deltagande fastigheterna. Genom förslaget ges föreningarna själva makten över andelstalen. I detta forum har tidigare berättats om hur enkelt våra vänner i Finland har det när det gäller andelstalen i sina vägföreningar och det förslag som nu tagits fram har inspirerats av den finska modellen, men därtill anpassats till det svenska regelverket.

Avtal med Svenska Kraftnät

Publicerad den 7 mars 2012

REV har i dagarna tagit fram ett mallavtal tillsammans med Svenska Kraftnät. Affärsverket avser erbjuda enskilda väghållare teckna avtalet när verket har behov att lägga ledning i vägområde.

 - Avtalet ger våra medlemmar en trygg och bra situation vid ledningsdragningar av Svenska Kraftnät som bl a innefattar en 5-årig garanti på utförda arbeten, säger REVs ordförande Uno Jakobsson

 

 

Piloter för omprövningsförrättningar utsedda

Publicerad den 13 februari 2012

De 5 föreningarna som ville bli testpiloter för det nya sättet att arbeta med omprövningsförrättningar är nu utsedda. Givetvis ska ni som är i färd med att ansöka om en omprövingsförrättning ändå arbeta efter den modell som vi tagit fram (se vidare under medlemssidor - REV informationshäften - "Arbetsgång lantmäteriförrättning"). Den kan bidra till att sänka lantmäterikostnaderna rejält. Ta med modellen och redovisa för lantmätaren hur ni arbetat i föreningen. Upplys lantmätaren om att Lantmäteriet stöder modellen och att den finns i det handläggningsstöd som förrättningslantmätarna använder.

 

REV är mycket intresserad hur det går med omprövningsförrättningarna som använder modellen. Hör gärna av er med era erfarenheter, både goda och dåliga, till REV:s lantmätare Nils Blohm, E-post nils.blohm@revriks.se eller telefon 08-20 27 64

Feltryck på fakturan! 65 kr per km väg och EJ 65 kr per mån

Publicerad den 2 februari 2012

Tyvärr har det blivit feltryck på fakturorna som gått ut och många har hört av sig till oss.

Förtydligande: 65 kr avser den rörliga delen, per km väg och inte 65 kr per månad som det står på fakturan!

Ni som vill ha ny faktura med rätt text hör av er till oss via mejl kansliet@revriks.se!

Vi ber om ursäkt för det inträffade och den missvisande informationen. 

REV på Näringsdepartementet

Publicerad den 24 januari 2012

I ett möte med tjänstemän på departementet den 23 januari har REV överlämnat följande skrivelse.

Klicka här för att läsa den.

 

Ser hemsidan konstig ut med text som flyter samman?

Publicerad den 17 november 2011

Webbläsare är väldigt duktiga på att spara gammal information, lösningen är att hålla nere shift-tangenten på skrivbordet och trycka F5. Då töms webläsarens cache.  

 

Ser hemsidan ut enligt nedan bild med text som faller snett nedåt beror detta på att att knappen för kompatibilitetsvy är intryckt se nedan bild. Inringad i rött! Klicka ur denna och sidan kommer se bra ut igen!

REVs förslag till planutforming av fastighetsutfart mot enskild väg

Publicerad den 16 november 2011

Adressändra direkt här på hemsidan!

Publicerad den 26 oktober 2011

Nu kan ni adressändra direkt här på hemsidan under fliken Medlemssidor och vidare till Föreningsuppgifter.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Sajten levereras av Föreningshuset  |  Cookies  |  Villkor